Gyógypedagógia, Logopédia


Rohár Alexandra

Balogh Regina

Szabóné Pongrácz Petra


Rohár Alexandra

logopédus, okleveles, szakvizsgázott gyógypedagógus, PhD-hallgató

Magamról

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán végeztem alap- (logopédiai szakirány) és mesterképzési (gyógypedagógiai terápia szakirány) tanulmányaimat, melyeket kiváló minősítéssel fejeztem be, majd szakvizsgázott pedagógusi (gyógypedagógiai szakterületen) szakképzettséget szereztem. Szakmai ismereteimet a logopédiai diagnosztikus és terápiás munka területén tágítottam különböző továbbképzéseken. Jelenleg PhD-hallgató vagyok az ELTE-PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Programjában.

Pályafutásomat pedagógiai szakszolgálatban dolgozó logopédusként kezdtem, ahol a logopédiai prevenciós, diagnosztikai és terápiás tevékenységek mellett lehetőségem nyílt részt venni a korai fejlesztésben is. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók komplex gyógypedagógiai és logopédiai terápiájában is több éves tapasztalatra tettem szert integráló óvoda logopédusaként. Jelenleg főállású tanársegédként dolgozom a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Tanszékén, emellett óraadóként tanítok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karán.

Az oktatás mellett fontosnak tartom, hogy továbbra is részt vegyek a logopédiai ellátásban, így  Dr. Vasvári Gergely fül-orr-gégész, foniáter szakorvos magánrendelésével együttműködve rendelkezésére állok minden olyan gyermeknek/fiatalnak/felnőttnek, aki a hangképzés-, beszéd- vagy nyelv fejlődési vagy szerzett zavarával küzd. Korábbi kórházi munkám révén tapasztalatom van az afázia kezelésben is.

Szolgáltatások

Logopédiai diagnosztikai és terápiás ellátás az alábbi területeken:

 • nyelvfejlődési zavar (megkésett beszédfejlődés)
 • artikulációs és fonológiai zavar
 • beszédfolyamatosság (dadogás, hadarás) zavara
 • írott nyelvi zavar (diszlexia, diszgráfia prevenció és reedukáció)
 • hangképzés zavara (diszfónia), hangterápia
 • nyelés zavara
 • szerzett nyelvi-/beszédzavar (afázia, dysarthria)
 • alkalmassági vizsgához szükséges beszédállapot megfigyelése
 • beszédtechnika fejlesztése

Árlista

 • Diagnosztika, tanácsadás: 8000 Ft
 • Terápia: 6000 Ft/alkalom (45 perc)

Rendelési idő

kedd: 10.00-19.00

szerda: 17.00-19.00

péntek: 18.00-19.00

szombat: 9.00-11.00

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kapcsolat

9024 Győr, Babits Mihály utca 12/B
06-30/389-8601
rohar.alexandra@gmail.com


Szabóné Pongrácz Petra

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta-pszichopedagógia szakos tanár), okleveles szociológus, PhD-hallgató

Magamról

Győrben születtem, jelenleg is Győrben élek férjemmel és két gyermekemmel együtt. A győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségiztem, majd felvételt nyertem az ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karára, ahol 2004-ben gyógypedagógusi diplomát szereztem.

Szakmai pályafutásomat a győri Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI-ben kezdtem, ahol rehabilitációs órák keretében a tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok egyéni és csoportos - főként kognitív képességeket fejlesztő - foglalkozásait vezettem. Emellett 4 éven keresztül a Győrsági Általános Iskolában is hasonló feladatkört láttam el, a sajátos nevelési igényű gyermekek mellett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekkel is foglalkoztam.

Fontosnak tartom, hogy a gyakorlati ismereteim mellett, az elméleti tudásom is folyamatosan bővüljön. Az ELTE-n szociológusi diplomát szereztem, jelenleg pedig a PTE-BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója vagyok. Szívesen és rendszeresen veszek részt olyan szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, melyek témája a tanulási képességek sokirányú fejlesztése, valamint az érzelmi és viselkedési problémák kezelése. 2011-től a győri Széchenyi István Egyetem Gyógypedagógia Tanszékének főállású oktatója vagyok. dr. Vasvári Gergely fül-orr-gégész, foniáter magánrendelésével együttműködve beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel, zavarokkal küzdő óvodás- és iskoláskorú gyermekekkel foglalkozom.

Szolgáltatások

 • a tanulási, ismeretelsajátítási folyamatot nehezítő részképesség-kiesések, elmaradások diagnosztikája, terápiája (kiemelten az észlelés, a figyelem, a téri tájékozódás, a mozgás, a nyelvi működés, az emlékezet, a gondolkodás területe)
 • iskolakészültségi vizsgálat, iskolára való felkészítés
 • tanulás-módszertani tanácsadás, fejlesztés (a nehézségek feltérképezése, hatékony tanulási technikák elsajátítása, a tanulás tanulása)
 • alkalmazkodási, beilleszkedési nehézségek, zavarok diagnosztizálása, kezelése
 • érzelmi, viselkedési problémák, zavarok diagnosztizálása, kezelése
 • játéktanácsadás (életkor és fejlesztési terület szerint)

Árak (2019. december 1-től)

 • Diagnosztika, tanácsadás: 8000 Ft/alkalom
 • Terápia/fejlesztés (egyéni): 5000 Ft/ óra
 • Terápia/fejlesztés (egyéni); 5 alkalmas bérlettel, mely 2 hónapon belül használható fel: 20.000 Ft  (4000 Ft/óra)
 • Terápia/fejlesztés (csoportos-2 főtől): 4000Ft/óra
 • Terápia/fejlesztés (csoportos); 5 alkalmas bérlet, mely 2 hónapon belül használható fel: 16.000 Ft  (3200 Ft/óra)

Rendelési idő

  Csütörtök: 9.00-19.00

  Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kapcsolat

  06-20/8243503
  szpongracz.petra@gmail.com

  9024 Győr, Babits Mihály utca 12/B 


Balogh Regina

logopédus, MSc-hallgató


Magamról

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán szereztem gyógypedagógiai, logopédiai diplomámat. Fontosnak tartottam, hogy tovább mélyítsem az elméleti és gyakorlati tudásomat, ezért tanulmányaimat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karának mesterképzésén folytattam, ahol jelenleg a gyógypedagógiai terápia szakirányt végzem.

Már gimnáziumi tanulmányaim alatt tudtam, hogy a gyermekek iránti szeretetem szeretném hasznosítani a munkámban, amelyre a Győri Gyermektábor (Győrújbarát) főállású alkalmazottjaként számos lehetőségem nyílik. A logopédiai hivatásnak köszönhetően pedig a beszéd és nyelv területén érintett gyermekek sokoldalú megsegítésében vehetek részt.

Kezdetben, egy általános iskolában és egy magánóvodában helyezkedtem el, ahol sajátos nevelési igényű gyermekek logopédiai fejlesztését láttam el. Jelenleg pedig Dr. Vasvári Gergely fül-orr-gégész, foniäter magánrendelésével együttműködve várom azokat a gyermeket/fiatalokat, akiknek logopédiai vizsgálatra, tanácsadásra vagy terápiára van szükségük.

Szolgáltatások:

Logopédiai diagnosztikai és terápiás ellátás az alábbi területeken:

 • nyelvfejlődési zavar (megkésett beszédfejlődés)
 • artikulációs zavar
 • írott nyelvi zavar (diszlexia, diszgráfia prevenció és reedukáció)
 • beszédtechnika fejlesztése

Árlista

 • Diagnosztika, tanácsadás: 8000 Ft/alkalom
 • Terápia: 6000 Ft/45 perc


Rendelési idő

Hétfő: 16:00-19:00
Szerda: 16:00-17:00
Péntek: 16:00-18:00

Előzetes bejelentkezés szükséges!

Kapcsolat

9024 Győr, Babits Mihály utca 12/B
06-30/180-7747
reginabalogh02@gmail.com